Föreningens stadgar


1 § Namn och syfte

Flugfångarnas Fria FöretagareFörening ska verka för att flugorna i skogen ska bli uppätna!

2 § Medlemmar

Föreningen kan bestå av alla som äter flugor som inte har sex ben.

3 § Styrelsen

Styrelsen beslutar om medlemskap, svarar på frågor och leder arbetet.

4 § Medlemsavgift

Alla medlemmar måste muta styrelsen med flugor för att få vara med!

5 § Medlemmars rättigheter

Medlem har inga rättigheter, bara skyldigheter

6 § Utträde och uteslutning

Medlem får uteslutas om denna inte har mutat styrelsen med flugor.

7 § Beslut och omröstning

Vi röstar inte, ordföranden bestämmer ändå allt.